Qui chế thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐHCĐ 05/03/2015   |     |  
Ngày ban hành:
05/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
12/11/2013   |     |  
Ngày ban hành:
12/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
12/11/2013   |     |  
Ngày ban hành:
12/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời các thầy cô giáo nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang 11/11/2013   |     |  
Ngày ban hành:
11/11/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website