Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã thành công trong việc chuyển một số chương trình tính toán trắc địa đơn giản vào trong thiết bị smart - device mà cụ thể là chiếc điện thoại ...